Ez a VéNégy Fesztivál területén tartózkodó valamennyi látogatóra vonatkozik. A jegyet / bérletet megvásárló fesztiválozók, valamint az egyéb jogosultságú belépővel rendelkezők automatikusan elfogadják ezt.

HOGY TUDSZ BEJUTNI?

A VéNégy Fesztivál 2019. július 4-én, csütörtökön 12 órakor nyit és 2019. július 8-én, hétfőn 12 órakor zár.

A fesztivál területén tartózkodni 10 éves kor alatt ingyenes, 16 év alatt szülői felügyelettel lehet. Eltávolítható az a kiskorú, aki szülői felügyelet nélkül tartózkodik 22 óra után a területen. A szabályok betartatása érdekében a személyzet jogosult a belépni szándékozókat az életkoruk igazolására felhívni – ezt vissza lehet utasítani, viszont ebben az esetben nem jöhetsz be.

A VéNégy Fesztiválra belépni és ottmaradni kizárólag érvényes karszalaggal lehet, amit a jegyedért adunk cserébe a bejáratnál. A karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A beváltáshoz feltétlenül őrizze meg mindenki az eredetileg megvásárolt jegyeket is! A karszalag meglétét a rendezők ki- és belépéskor, illetve a fesztivál területén folyamatosan ellenőrzik. Ha nincs rajtad, vagy érvénytelen, köteles vagy elhagyni a fesztivál területét! És vigyázz is rá, mert ha elszakadt, sérült karszalaggal elhagyod a fesztivált, nem garantáljuk, hogy a bejáratnál visszaengednek, az ebből adódó kellemetlenségért pedig felelősséget nem vállalunk.

Az esetleges kedvezményeket csak a megfelelő jogosultság igazolása után áll módunkban elfogadni.

Pénztártól való távozás után a jeggyel, fizetett illetve a visszaadott pénzösszeggel kapcsolatos reklamációt nem fogadunk el!

A VéNégy területére belépni, onnan eltávozni csak a hivatalos bejáratokon keresztül lehet. Az egyéb úton való bejutással próbálkozni egyébként sem igazán érdemes. És továbbra se feledd, a karszalag meglétét munkatársaink folyamatosan ellenőrzik a fesztivál területén.

A fesztivál területére járművel behajtani tilos (kivéve a külön engedéllyel rendelkezőknek). Parkolni autóval kizárólag a kijelölt külső parkolóban lehet, ingyenesen. A szabálytalan helyen parkoló, vagy oda behajtó gépjárműveket a hatóság elszállítja, tulajdonosai szabálysértési eljárás alá vonhatóak.

HOGY MARADHATSZ BENT?

A fesztivál területéről eltávolítható az, aki mások életét, testi épségét, vagyoni jogait, vagyontárgyaik épségét, a környezetet veszélyeztető, ill. garázda, vagy rendőri intézkedésre alapul szolgáló magatartást tanúsít, más társadalmi csoportok tagjai ellen uszít, vagy agresszív magatartásával a közönségen belül békétlenséget szít.

A belépésben megakadályozható az, aki a szükséges biztonsági átvizsgálásnak nem veti magát alá, személyi igazolványával vagy más hitelt érdemlő okmánnyal életkorát igazolni nem tudja vagy korábban a fesztiválról a Házirend megsértése miatt már egyszer kiraktuk.

A VéNégy Fesztivál bármely tulajdonát rongáló illetve eltulajdonító személyt a rendezvény területéről az üzemeltető munkatársai vagy azok megbízottjai kizárhatják, illetve a kár mértékétől függetlenül rendőrségi feljelentést tehetnek. Ne legyél rossz fej!

A szervezők fenntartják a jogot a beengedés felülbírálására, ha úgy ítélik meg, hogy a vendég viselkedését, küllemét vagy mentális állapotát nem tartják megfelelőnek a fesztiválon való részvételre. Az agresszíven, vagy a fesztivál atmoszférájától eltérően viselkedő, nagyon ittas vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló személyeket a szervezőség saját jogkörében felszólítás után eltávolíthatja, karszalagját levághatja. Kérjük, hogy aki bármilyen rendbontást észlel, haladéktalanul jelezze a szervezőség vagy a biztonsági szolgálat felé!

Akit a fentiek alapján a fesztivál területéről neki felróható okból eltávolítottak, a jegy / bérlet árát nem igényelheti vissza.

Szeszes itallal és dohányáruval 18 év alatti személy nem szolgálható ki. Ennek érvényre jutása érdekében a pultoknál való kiszolgálás során az életkor hitelt érdemlő, okmánnyal történő igazolására hívható fel a vendég.

A fesztivál területén a rendezők írásbeli engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, vendéglátóipari vagy reklámtevékenységet folytatni. Hasonlóképpen bármilyen demonstrációt, csoportos aktivitást is csak a szervezők engedélyével lehet végezni.

Figyelj a fesztiválozók testi épségére, óvjátok egymást, és haladéktalanul jelezzétek az egészségügyi problémákat a fesztivál területén 0-24 elérhető mentőtiszteknek. Az egészségügyi szolgálat pontos helyét a térképen láthatjátok.

MIT NE HOZZ MAGADDAL?

TILOS behozni: alkoholt, kábítószert semmi esetre sem! Továbbá ételt és italt, az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki átadni a biztonsági szolgálatnak. Tilos továbbá behozni szúró- vagy vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására alkalmas egyéb tárgyat kilövő készüléket,, másokat öntudatlanná vagy védekezésre képtelenné tevő vegyi anyagokat, gázokat, sprayket, közbiztonságra veszélyes tárgyakat, gyúlékony anyagot, pirotechnikai eszközt. Ezeket elkobozhatják tőled.

A beléptetés során ruházat- és csomagátvizsgálást, valamint szúrópróbaszerű kábítószer ellenőrzést végez a biztonsági szolgálat. Az összes vitás kérdésben a biztonsági szolgálat helyi vezetője dönt.

Házikedvencedet hozhatod, de ha mások szórakozását és testi épségét veszélyezteti, úgy ezt felülbírálhatjuk. De mi inkább azt javasoljuk, hogy hagyd otthon, mert a zene hangos lesz. Ha a házikedvenced a kutyád, úgy őt a fesztivál területére következő feltételek együttes megléte esetén lehet beléptetni: érvényes oltási igazolvány egy évnél nem régebbi veszettségoltással, egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip), póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a fesztivál ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

KEMPINGEZÉS

A kempingezésről minden infó a Kemping szabályzatban olvasható.

KÉSZÍTHETEK FELVÉTELT?

Professzionális, nagykaliberű, orbitális formátumú rögzítő berendezéseket csak a fesztivál által akkreditált személyek használhatnak.

A VéNégyen csak magáncélra készíthetsz kép és hangfelvételt, a készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheted, és ellenérték fejében nem hasznosíthatod, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatod, az azokon szereplő látogatókat beleegyezésük nélkül nem lehet nevesíteni, ezek a látogatók személyiségi jogait nem sérthetik. A szervezők nem vállalnak felelősséget arra az esetre, ha más látogatók az előzőekben foglaltakat megszegik.

A fesztiválon a fesztivál megbízásából kép és hangfelvétel készül, melyet a fesztivál közzé tehet online-offline csatornákon, a médiában, plakátokon, az azon szereplő emberek a fesztivál felé semmilyen követeléssel nem élhetnek, amennyiben részt veszel a rendezvényen, hozzájárulsz, hogy arcodról és megnyilvánulásaidról is felvétel készülhet. A fesztivál és környékének teljes területe biztonsági okokból kamerákkal van felszerelve, melyek éjszakai képrögzítésre is alkalmasak.

A rendezvényen extrém hang – és fényhatás érheti a látogatókat, így azon fesztiválozók, akik erre különösen érzékenyek, külön figyelemmel tartózkodjanak a színpadok közelében!

FIZETÉS A FESZTIVÁL TERÜLETÉN

A Fesztivál készpénzmentes! Fizetni csak bankkártyával (Mastercard, Visa), illetve utalvánnyal lehetséges. Az utalványok kívánt pénzösszeggel történő feltöltésére a fesztivál területén van lehetőség. Az utalványt plasztik kártya testesíti meg, mely a kártya birtokosáról személyes adatot nem hordoz. A fesztivál után az ún. „bennmaradó” összeg nem keletkezik, a kártyákon lévő egyenleg tovább vihető, vagy visszatérítésre kerül.

A kártya letéti díja: 500 Ft

MI TÖRTÉNIK ROSSZ IDŐ ESETÉN?

A szervezők nem szeretnének programváltozást, de fenntartják ennek jogát. A program esetleges változása miatt, a bérlet vagy a napijegy ára nem igényelhető vissza a pénztártól való távozás után. A szervezők nem vállalnak felelősséget az olyan programváltozásokért, amik az előadók hibáiból vagy baleseteiből fakadnak!

A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk, azonban előfordulhat vis major eset, amikor a hatóságok rendkívüli helyzetre hivatkozva megtiltják a rendezvény bizonyos szakaszaiban az üzemelést, a programok megtartását, hogy elkerülhetőek legyenek személyi sérülések, károk. Ezen változásokért a szervezők nem tudnak felelősséget vállalni.

A fesztivál szervezősége kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A jegy ára az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.

A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételeiddel, panaszaiddal, ötleteiddel az Információs pont munkatársaihoz fordulhatsz. Köszönjük! Ha pedig még a fesztivál előtt vannak kérdéseid, azokat privát üzenetben a Facebookon, vagy e-mail formájában tegyétek fel az info@v4fest.eu email címen.

KÖSZÖNJÜK, HOGY JÓ FEJ, A HÁZIRENDET BETARTÓ FESZTIVÁLOZÓ LESZEL.

A VéNégy csapata